Privacy

Van Buel Sports maakt gebruik van (persoons)gegevens van onze leden, medewerkers en vrijwilligers. In deze verklaring beschrijven wij wat wij met deze gegevens doen en met welk doel we dat doen.


Lidmaatschap
 

Bij uw lidmaatschap bij de sportschool slaan wij onderstaande (persoons)gegevens op:

 • N(aam), A(dres), W(oonplaats), T(elefoonnummer), E(-mail)
 • Geboortedatum
 • Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website)
 • Betalingsgegevens

Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor sport- en sport gerelateerde evenementen

Deze gegevens worden alleen verwerkt door management van Van Buel Sports.

Bewaartermijn
Ons uitgangspunt voor de bewaartermijn is twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap, daarna geanonimiseerd voor de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Publicatie
Bij uw lidmaatschap komt het voor dat we naam, woonplaats, beeld en gewichtsklasse van u publiceren. Hetzij voor de weegtijden en programma van sport(gerelateerde) evenementen, hetzij voor persberichten na afloop van sport(gerelateerde) evenementen, hetzij voor publicatie op onze Social Media. Dit doen we alleen met uw toestemming.

Medische gegevens

Wij slaan medische gegevens, die u met ons deelt, op om een passende training te bieden en de juiste hulp te bieden bij calamiteiten. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor alle trainers en instructeurs van Van Buel Sports, daaronder valt ook het management.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van deze gegevens is twee jaar na beëindigen van een lidmaatschap, zodat er makkelijk doorgepakt kan worden bij opnieuw inschrijven.

Publicatie
We publiceren deze gegevens nooit.

Medewerkers 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Van Buel Sports slaan wij onderstaande (persoons)gegevens op:

 • NAWTE
 • Geboortedatum
 • Kopie ID
 • Bankgegevens
 • Arbeidsovereenkomst
 • Foto

Deze gegevens gebruiken wij voor:
-Salariëring
Deze gegevens worden alleen verwerkt door management van Van Buel Sports

Publicatie
Van onze medewerkers plaatsen wij, alleen met toestemming, beeldmateriaal en een introductie op onze website en Social Media.

Bewaartermijn
Bewaartermijn van deze gegevens is gekoppeld aan het dienstverband. Bij uitdiensttreding worden de foto’s van de website verwijderd en de gegevens met betrekking tot het dienstverband worden twee jaren na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Vrijwilligers 

Van Buel Sports werkt met vrijwilligers. Van deze vrijwilligers slaan wij (persoons)gegevens op:

 • NAWTE
 • Vrijwilligersovereenkomst

Deze gegevens gebruik wij voor :

 • Informatieverstrekking

Deze gegevens worden alleen verwerkt door management van Van Buel Sports

Bewaartermijn
We hanteren een bewaartermijn van twee jaren na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Publicatie
Van onze vrijwilligers plaatsen wij, alleen met toestemming, beeldmateriaal en een introductie op onze website en Social Media

Digitale direct marketing

Van Buel Sports vraagt altijd toestemming voert alleen direct marketing uit met uw specifieke toestemming. Deze gegevens worden alleen verwerkt door management van Van Buel Sports

Bewaartermijn
Deze gegevens worden alleen bewaard gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de sportschool of haar diensten/producten.

Publicatie
Deze gegevens worden nooit gepubliceerd

Op de hoogte blijven

Direct marketing betekent dat we je direct benaderen met een (digitale) boodschap. Via Social Media kunt u ons volgen, lid of niet, we houden u meestal via die weg op de hoogte van ons nieuws, daarnaast kunt u ons nieuws bekijken op onze website.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren. Wij blokkeren het meezenden van persoonlijke IP-adressen en delen geen gegevens met Google. Zo houden we Google Analytics privacyvriendelijk. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

De sportschool verklaart verder:

 • Wij als sportschool hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de sportschool.
 • Wij als sportschool verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de sportschool.
 • Wij als sportschool verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
 • Wij als sportschool hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
 • Wij als sportschool hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
 • Wij als sportschool verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wanneer leden zich uitschrijven bewaren wij de persoonsgegevens voor twee jaar zodat we bij opnieuw inschrijven kunnen doorgaan waar we waren gebleven. Daarna bewaren we de gegevens geanonimiseerd zeven jaar voor fiscale redenen.
 • Wij als sportschool verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.- Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
  • Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
  • Alleen versleutelde gegevensdragers worden toegepast.
  • Onze website is binnenkort ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
  • Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
  • Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
  • Wij als sportschool hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord
  • Wij als sportschool hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
  • Wij als sportschool vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.
  • Wij als sportschool verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door: Van Buel Sports
Naam persoon: Bjorno van Buel
Plaats: Oss
Datum: 25-05-2018